Google е една от най-големите и успешни компании в света. Основана е през 1998 г. от Лари Пейдж и Сергей Брин с първоначалната идея за създаване на по-ефективен начин за търсене на информация в интернет. Оттогава компанията е разработила някои от най-успешните продукти и услуги в света на технологиите. Философията на Google се основава на това да направи информацията достъпна за всеки, така че хората да могат да вземат по-добри решения и да живеят по-добре. Това е отразено в мисията на компанията, която е „да организира информацията в света и да я направи универсално достъпна и полезна“. Тази мисия е в основата на всичко, което Google прави, от разработването на нови продукти до вземането на решения за това как работи компанията.

Една от основните цели на Google е да създава продукти и услуги, които са едновременно иновативни и полезни за хората. Това довежда до разработването на набор от продукти и услуги, включително търсачката Google, Google Maps, Gmail и операционната система Android. Тези продукти са предназначени да помагат на хората да намират информация, да се свързват с другите и да вършат нещата по-ефективно.

Друга цел на Google е да създаде фирмена култура, която насърчава креативността, сътрудничеството и иновациите. Това се отразява в подхода на компанията към управлението, който набляга на плоска организационна структура, открита комуникация и фокус върху резултатите, а не върху йерархията. Google е известен с това, че предоставя на служителите набор от привилегии и предимства, включително безплатна храна, медицинско обслужване на място и щедро време за почивка. Компанията също така насърчава служителите да преследват собствените си интереси и страсти и да поемат проекти извън основните си отговорности.

По отношение на фирмената политика, Google има силен ангажимент към устойчивостта на околната среда и социалната отговорност. Компанията е инвестирала сериозно във възобновяема енергия и е обещала да стане въглеродно неутрална. Google също така има редица филантропски инициативи, включително благотворителното звено Google.org, което работи в подкрепа на каузи като образование, намаляване на бедността и опазване на околната среда .

Като цяло Google е компания, която се ръководи от силно чувство за цел и ангажимент да окаже положително въздействие върху света. Със своите иновативни продукти, култура на сътрудничество и фокус върху устойчивостта и социалната отговорност Google е една от най-влиятелните компании на нашето време.

Фирма Вали Компютърс предлага продукти от GOOGLE в следните категории: