Hitachi е мултинационална конгломератна компания, базирана в Япония. Основана е през 1910 г. от Namihei Odaira като сервиз за ремонт на електрически уреди в Токио и оттогава се е превърнала в лидер в широк спектър от индустрии, включително електроника, строителни машини и автомобилни системи.

Философията на Hitachi се основава на концепцията за "хармония", която е отразена в мисията на компанията: "да допринасяме за обществото чрез разработването на превъзходни, оригинални технологии и продукти". Тази философия подчертава значението на работата в хармония с обществото и околната среда и на създаването на продукти и услуги, които са едновременно иновативни и устойчиви.

Една от основните цели на Hitachi е да бъде лидер в разработването на авангардни технологии, които могат да помогнат за решаването на някои от най-належащите предизвикателства в света. Това доведе до разработването на набор от продукти и услуги, включително високоскоростни влакове, интелигентни градове и системи за възобновяема енергия. Hitachi също се ангажира да използва своя опит в информационните технологии, за да помогне за подобряване на здравеопазването, образованието и други области на социалното благосъстояние.

Фирма Вали Компютърс предлага продукти от HITACHI в следните категории: