Konica Minolta е основана през 2003 година в резултат на сливането на две японски компании - Konica и Minolta, фирмата е насочена към производството на иновативни решения в областта на принтерите, скенерите и другите офис технологии.

Целта на Konica Minolta е да се превърне в предпочитан партньор на своите клиенти, като им предоставя иновативни продукти и услуги, съобразени с техните нужди и изисквания. Фирмата се стреми да бъде водеща в бранша чрез използване на нови технологии и методи за производство, както и чрез интеграция на технологии за управление на информацията.

Konica Minolta произвежда голямо разнообразие от продукти, включително мултифункционални устройства, скенери, принтери, софтуерни решения, системи за управление на документи и много други. Тези продукти са насочени към удовлетворяване на нуждите на всички типове клиенти - от малки офиси до големи предприятия.

Една от ключовите стратегии на Konica Minolta е да се фокусира върху устойчивото развитие и отговорността към околната среда. Фирмата работи за намаляване на въглеродния си отпечатък чрез използване на енергийно ефективни технологии и методи за производство. Това включва производство на продукти с по-малко емисии и удържане на рециклираните материали в производствения процес.

Проучвайки философията на Konica Minolta, можем да заключим, че фирмата е насочена към предоставяне на иновативни и устойчиви технологии на своите клиенти, като се фокусира върху отговорността към околната среда и енергийната ефективност.

Фирма Вали Компютърс предлага продукти от Konica Minolta в следните категории: