LITE-ON е глобална технологична компания, която е специализирана в производството на компютърни периферни устройства, LED компоненти и автомобилна електроника. Създадена в Тайван през 1975 г., компанията оттогава разшири дейността си в множество страни по света

Философията на LITE-ON е да предоставя иновативни, висококачествени продукти, които отговарят на нуждите на своите клиенти. Основният фокус на компанията е върху удовлетвореността на клиентите, постигната чрез постоянни иновации, подобряване на продуктите и ефективно обслужване на потребителите.

Основната цел на LITE-ON е да бъде световен лидер в технологиите и иновациите, като непрекъснато подобрява и разширява своите продуктови линии, за да отговори на непрекъснато развиващите се нужди на своите клиенти. Компанията се стреми да постигне това чрез инвестиране в научноизследователска и развойна дейност, насърчаване на сътрудничеството между отделите и поддържане на креативно мислене. LITE-ON също така се стреми да създаде положително социално въздействие чрез предоставяне на възможности за работа, подкрепа на местните общности и насърчаване на етични бизнес практики.

LITE-ON произвежда разнообразна гама от продукти в различни индустрии, включително компютърни периферни устройства, LED компоненти и автомобилна електроника. Компютърната периферия на компанията включва захранвания, оптични дискови устройства, клавиатури и мишки. LED компонентите на LITE-ON се използват в различни приложения за осветление, включително пътни сигнали, автомобилно осветление и общо осветление.

Автомобилната електроника на LITE-ON включва модули за LED осветление, електронни контролни блокове и усъвършенствани системи за подпомагане на водача. Компанията участва и в разработването на технологии за възобновяема енергия, включително слънчева енергия и системи за зареждане на електрически автомобили.

Фирма Вали Компютърс предлага продукти от LITE-ON в следните категории: