Целта на onEvo е всяко дете да се развива правилно. Интерактивният под onEVO е създаден за да накара децата да станат от бюрата и телефоните си, като същевременно им осигури контакт с технологиите.

Най-новите изследвания потвърждават, че повишаването на сърдечната честота и насищането на кръвта с кислород чрез движение позволява на мозъка да образува повече невронни връзки, така че детето да се концентрира по-добре и да усвоява знанията по-ефективно.Това е уникален образователен инструмент. Изображението, показано на пода, създава виртуален интерактивен под, на който децата от предучилищна и училищна възраст могат да изживяват невероятни приключения от физически игри и забавления до познавателно образование във всички области на знанието.Вълшебният килим, като интерактивен инструмент за прожектиране дава широк спектър от възможности за използването му в различни пространства и области.Сливането на забавление, образование и рехабилитация във всички дидактически, терапевтични и социални области.

Интерактивният под е инструмент за ефективна рехабилитация. Представените игри коригират, стимулират изкривеното възприятие, подобряват двигателните функции, въвеждат соматогнозия (ориентация по диаграма на тялото) и ориентация в пространството, както и дават възможност за регулиране на емоциите и изразяването им. Използването на интерактивната система насърчава детето да действа независимо и да побеждава различни нива на трудност.

Фирма Вали Компютърс предлага продукти от onEvo в следните категории: