IRIS e създадена през 1987 г. като отделение на Католическия университет в Лувен ла Ньов. Фирмата е член на Canon Group от 2013 г. и се занимава с управлението и автоматизацията на цялата японска организация. IRIS предлага скенери, софтуер и цялостни решения свързани с идеята физически лица, компании, публични администрации и международни институции да управляват по-добре своята информация и да трансформират основния си актив в цифрови данни, лесни за архивиране, лесни за споделяне и лесни за преобразуване в ценно и приложимо съдържание.

Фирма Вали Компютърс предлага продукти от IRIS в следните категории: